Fotogalerie

Album J

przekazanie sztandaru OSP w Zdunach 30.6.1982

1

3

5

7

9

2

4

6

8