plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 23:00 dnia 30.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu  do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, . Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Fotogalerie

Album H

Przekazanie w użytkowanie nowowybudowanej Remizy-Domu Strażaka w dniu 21 lipca 1978r. w przeddzień Święta Odrodzenia Polski

1

3

Harmonia z dyrygentem Janem Idkowiakiem

Po odsłonięciu tablicy przy domu strażaka

Przygotowania do zabawy tanecznej rozdawanie grochówki

delegacje ze sztandarami

tow Kurzawa

z lewej radni woj rady narodowej kalisz Mańkowski Telega

2

4

Naczelnik OSP Kaczmarek składa sprawozdanie z przebiegu budowy remizy domu strażaka

Po przecięciu wstęgi i otwarciu remizy

Uroczysta sesja m-g Rady Narodowej przemawia prezes GS tow

przemawia Naczelnik Miasta i Gminy tow

z lewej Komendant szczepu ZHP Zduny Anna Wawrzynowicz dyr SKR Waraczyński pr