Fotogalerie

Album H

Przekazanie w użytkowanie nowowybudowanej Remizy-Domu Strażaka w dniu 21 lipca 1978r. w przeddzień Święta Odrodzenia Polski

1

3

Harmonia z dyrygentem Janem Idkowiakiem

Po odsłonięciu tablicy przy domu strażaka

Przygotowania do zabawy tanecznej rozdawanie grochówki

delegacje ze sztandarami

tow Kurzawa

z lewej radni woj rady narodowej kalisz Mańkowski Telega

2

4

Naczelnik OSP Kaczmarek składa sprawozdanie z przebiegu budowy remizy domu strażaka

Po przecięciu wstęgi i otwarciu remizy

Uroczysta sesja m-g Rady Narodowej przemawia prezes GS tow

przemawia Naczelnik Miasta i Gminy tow

z lewej Komendant szczepu ZHP Zduny Anna Wawrzynowicz dyr SKR Waraczyński pr