plik foto id: 1400517934

Fotogalerie

Album D

Pierwszy dzień nauki w SP im. Janka Krasickiego w Zdunach 1.9.1972

1

Poślednicka i dyr szkoły Walczak

nauczycielka Poślednicka

2

Renata Korgiel ur 11

zaproszenie