Fotogalerie

Album H

Miejsca w Zdunach 1977

Aleja wiśniowa w kierunku gór rakarskichdo strzelnicy 1977

Sadzawka Szwema u wylotu ul

nie wiem'

Posesja Zygmunta Korgiela z lewej dom z prawej obora w środku w głębi dom Kwietniów (patrz tom 10 str 3

Sadzwka zasypana 1980