Fotogalerie

Album E

Jubileusz 75-lecia OSP Zduny

1

3

Od l ogrodnik Stanisław Draniszak Koźmin kier MZGKiM Zduny mgr Józef Bąkowski Sekr UMiG Zduny Kazimierz Gubański

Przew WKFJN Rudolf Żurek wręcza talerz pamiątkowy min Kusiakowi

inż Uciechowski wręcza dyplom kierownikowi Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Zdunach Bolesławowi Smolce

opis2

sekr Prez Woj RM Romuald Zysnarski wręcza dyplom nacz UMiG Uciechowskiemu

2

Nacz Uciechowski wręcza dyplom lekarzowi Mironowi Chyle

Przemawia minister Gospodarki Terenowej i POchrony Środowiska Jerzy Kusiak

Siedzący wymienieni w opisie

opis

przemowa naczelnika UMiG inż Józef Uciechowski