Fotogalerie

Album A

Urzędnicy miejscy przed i trakcie II Wojny Światowej

Członkowie Magistratu Rady Miejskiej Zarządu i Rady Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Zdunach

Członkowie Magistratu Rady Miejskiej nauczyciele

Członkowie Rady miejskiej 1925o

Karczowanie drzew orzechowych

Personel Zarządu Miejskiego 193

Personel magistratu 1925b

oCzłonkowie Magistratu Rady Miejskiej nauczyciele

oPersonel Kasy Miejskiej i Komunalnej Kasy Oszzczędności

oPersonel administracji miejskiej okupacja 1939-45

Członkowie Magistratu Rady Miejskiej Zarządu i Rady Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Zdunacho

Członkowie Rady miejskiej 1925

Członkowie magistratu 1927

Personel Kasy Miejskiej i Komunalnej Kasy Oszzczędności

Personel administracji miejskiej okupacja 1939-45

Wykarczowanie drzew orzechowych z lewej Feliks

oCzłonkowie magistratu 1927

oPersonel Zarządu Miejskiego 193

oPersonel magistratu 1925b