Fotogalerie

Album H

Miejsko-Gminna konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR w sali gimnastycznej Zbiorczej Szkoły Gminnej w dniu 27.11.1977

1

3

5

2

4

6