Fotogalerie

Album H

Pogrzeb Powstańca Śląskiego Wiktora Komora w dniu 7.10.1978 emerytowany nauczyciel zawodu ślusarz 74 lata

1

3

5

7

2

4

6