Fotogalerie

Album A

Procesja Bożego Ciała po wyzwoleniu

1

3

ołtarz Minta ul

ołtarz Stachowiak Plac Kościuszki

2

Ołtarz Zydorczyk rynek

ołtarz Roszczak pl