Fotogalerie

Album H

Wręczenie sztandaru Kazimierza Wieczorka zdunowskim harcerzom 14.1.1978

1

3

5

7

2

4

6