Fotogalerie

Album A

X Proboszcz Bolesław Jaśkowski

1

2

Księstwo Czartoryscy i X

Poświęcenie pomnika powstańców poległych pod Zdunami księstwo Czartoryscy gen J Haller i żona 1925

Tow

1o

2o

Księstwo Czartoryscy i X

Poświęcenie pomnika powstańców poległych pod Zdunami księstwo Czartoryscy gen J Haller i żona 1925o

Tow