Fotogalerie

Album D

Obiekty w Zdunach

Dom po Lembergu żyd handel zbożem do 1920 u wejścia wnęki do siedzenia i ślad po kołatce na drzwiach

k katolicki w czasie okupacji magazyn wojskowy zdjęcie wykonał 1971 P Adamek ze Szwecji

Plac pocztowy od 196 plac 700-lecia z dębem nast tronu Fryderyka Wilhemlma ur 6

kościół ewangelicki z dębem Bismarcka po wyzwoleniu magazyn cukrowni nastęonie magazyn szkoły zawodowej rok budowy 1792