Fotogalerie

Album D

Zduny i okolice 1972

Dzień Energetyka w gazowni w Zdunach

kiosk GS z przybudówką 1972 przy parku Cukrowni

żuraw studzienny w zagrodzie Morawskich (Ostatni Grosz)

była granica polsko-niem za cegielnią Golgas z trzema pozostałymi słupami szlabanu

stawek zwany szwema w głębi nowy dom z 1979 i kamienie z fundamentów wiatraka