Fotogalerie

Album H

Malowanie kościoła parafialnego sierpień-wrzesień 1977 mistrz malarski Zakowicz z 5 malarzami

1

3

5

2

4

6