Fotogalerie

Album I

wymiana kulturalna między KGW a zespołem folklorystycznym z okolic Erfurtu góry Harzu NRD 21.9.1980 w Zdunach

1

3

5

KGW Baszków

Zespół z NRD

2

4

6

KGW Zduny

przewodnicząca KGW Zduny p