Fotogalerie

Album I

Pogrzeb Salomei Witek powstaniec Władysław Matecki

1

Powstaniec wielkopolski Władysław Matecki 75 lat fotograf pochowany 27

Pogrzeb Salomei Witek matki księdza Leona Witka z prawej od organisty 4