Fotogalerie

Album G

str16 czyn partyjny 4.3.1975 budowa remizy strażackiej

1

3

5

2

4

6