Fotogalerie

Album E

Przebudowy domów mieszkalnych w Zdunach

Dom mistrza młynarskiego Stanisława Walczaka dom po przebudowie zdjęcie 1973

dom Przybyłków przy ul

Dom mistrza młynarskiego Stanisława Walczaka sprzedaż

dom Przybyłków przy ul