Fotogalerie

Album A

Ul. Krotoszyńska i położona przy niej nieistniejąca rzeźnia

1

2

3o

4o

5o

6o

1o

3

4

5

6