Fotogalerie

Album I

Sadzawki przy przejeździe kolejowym z ul Kobylińskiej do Baszkowa 28.3.1979

Prawa strona za przejazdem

przed przejazdem lewa strona

lewa strona

przed przejazdem prawa strona