Fotogalerie

Album D

Urząd pocztowy w Zdunach

Przedwojenny przed budynkiem automat czekoladowy

Zmodernizowane po wyzwoleniu wnętrze urzędu pocztowo-telekominikacyjnego Stanisaw Kuras naczelnik'

Wygląd przedwojenny

po wyzwoleniu