Fotogalerie

Album A

Fotografie dotyczące Cukrowni Zduny

1

11

2

4

6

8

Brama powitalna - powitanie arcybiskupa Hlonda w cukrowni starosta powiatowy dr Dalbor

Budynek mieszkalny pracowników cukrowni

Dyr Marian Byszewski trzeci z prawej

Kampania nocą

Pani Rodewald z dziećmi za cukrownią rodzina ewakuowana z Berlina przed bombardowaniami

Regulacja Borownicy za cukrownią 196

opis do 11

opis do 7

rzeczka Borownica za cukrownią 196

10

12

3

5

7

9

Brama powitalna - powitanie arcybiskupa Hlonda w cukrowni

Cukrownia Zduny budynek administracyjny

Dyr cukrowni inż Cz

Koło Śpiewacze Harmonia Zduny

Park pracowników cukrowni Zduny

Z lewej Józef Korgiel i Czesław Siudy 192

opis do 5

opis do 8

z prawej dyr Klawiter 1945r