Rezerwaty

Rezerwat Mszar Bogdaniec

Rezerwat "Mszar Bogdaniec" powstał w 1996 r. Jego powierzchnia wynosi 21,98 ha, z czego 4,95 ha to objęte ochroną torfowiska - tereny o stałym, silnym uwilgotnieniu podłoża, porośnięte przez rośliny, których obumarłe szczątki stopniowo przekształcają się w torf.

W rezerwacie "Mszar Bogdaniec" ochronie podlega torfowisko przejściowe z elementami torfowiska wysokiego. Ich wiek szacuje się na 2600-2900 lat (okres epoki brązu). Powstaniu torfowisk sprzyjało ukształtowanie terenu, który stanowi w tym miejscu podłużną nieckę.

Do gatunków roślinnych podlegających ścisłej ochronie, a występujących na terenie rezerwatu należą:

 • Chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina)
 • Konwalia majowa (Convallaria majalis)
 • Kruszyna pospolita (Frangula alnus)
 • Porzeczka czarna (Ribes nigrum)
 • Widłak goździsty (Lycopodium clavatum)
 • W rezerwacie rosną również: Brzoza omszona (Betula pubescens)
 • Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa)
 • Trzęślica modra (Molinia coerulea)
 • Wełnianka pochwowata (Eriphorum vaginatum)
 • Wełnianka wąskolistna (Eriphorum angustifolium)

Teren objęty ochroną zamieszkują także ptaki. W trakcie przeprowadzonej w 1999 r. obserwacji naliczono 44 gatunki ptaków. Do najciekawszych należą:

 • Brodziec samotny (Trinia ochropus)
 • Cyraneczka (Anas crecca)
 • Żuraw (Grus grus)

Do niedawna na terenie rezerwatu miał swoje gniazdo bocian czarny (Ciconia nigra). Niestety, od kilku lat przestał się pojawiać, jego gniazdo uległo rozpadowi.

W rezerwacie "Mszar Bogdaniec" napotkano 8 sposób 18 występujących w Polsce gatunków płazów. Są to:

 • Ropucha szara (Bufo bufo)
 • Ropucha zielona (Bufo viridis)
 • Rzekotka drzewna (Hyla arboreta)
 • Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris)
 • Żaba jeziorowa (Rana lessonae)
 • Żaba moczarowa (Rana arfalis)
 • Żaba trawna (Rana temporaria)
 • Żaba wodna (Rana esculenta)

Na objętych ochroną torfowiskach żyją też 4 powszechnie znane w naszym kraju gatunki gadów. Do grupy tej należą:

 • Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
 • Jaszczurka żywotna (Lacerta vivipara)
 • Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
 • Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
W rezerwacie Mszar Bogdaniec podziwiać można piękno torfowisk. Teren podlega ścisłej ochronie
(Fot.) Teren podlega ścisłej ochronie
W rezerwacie Mszar Bogdaniec podziwiać można piękno torfowisk
(Fot.) W rezerwacie "Mszar Bogdaniec" podziwiać można piękno torfowisk

Rezerwat Baszków

Stanowisko długosza królewskiego (Osmunda regalia), w lesie koło Baszkowa, od dawna wzbudzało zainteresowanie botaników - florystów. W 1938 r. zostało zarejestrowane w Okręgowym Komitecie Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze. Po II wojnie światowej i upaństwowieniu lasów, utworzono rezerwat "Baszków". Jego powierzchnia wynosi 3,97 ha.

Długosz królewski, jest bardzo rzadką i zarazem największą paprocią, występującą w naszym kraju. Ta zielona roślina, należy do rodziny długoszowatych (Osmundaceae), które pojawiły się na Ziemi w erze paleozoicznej a rozprzestrzeniły w erze mezozoicznej. Na świecie żyje obecnie ok. 20 gatunków należącej do tej rodziny, w Polsce występuje tylko długosz królewski.

Roślina ta lubi miejsca zacienione i wilgotne. Spotkać ją można na śródleśnych torfowiskach i wilgotnych wrzosowiskach. Osiąga wysokość 1,5-2 m. Jej organem podziemnym są rozgałęzione kłącza, z których każdego roku wyrasta kilka nowych jasnozielonych długoogonkowych liści. Liście te są szerokie na prawie pół metra, podwójnie pierzasto złożone.

Na obszarze rezerwatu "Baszków" rosną także:

 • Borówka czernica (Vaccinium myrtillus)
 • Jarząb pospolity (Sorbuj aucuparia)
 • Konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium)
 • Orlica pospolita (Pteridium aquilinum).
Chroniona paproć może osiągnąć wysokość 2 metry
(Fot.) Chroniona paproć może osiągnąć wysokość 2 m
Majestatyczny długosz królewski, paproć
(Fot.) Majestatyczny długosz królewski