Fotogalerie

Album D

Pokaz mody męsko-damskiej z występem orkiestry przed gospodą w Zdunach 28.10.1972 zorganizował PZGS Gostyń

1

11

3

5

7

9

10

2

4

6

8

Międzypowiatowa Hurtownia Zapopatrzenia i Zbytu Gostyń