Fotogalerie

Album I

Matka Boża w jej obrazie Częstochowskim odwiedza parafian

U rodziny Ludwika Dutkiewicza 8-9

u rodziny Jana Wojtaszka 6-7

bez opisu

w kościele grudzien 1978