Fotogalerie

Album I

Dzień seniora

Przemawia towarzysz Jan Płonka

organizatorzy wznoszą toast

oklaski

występ dzieci