Menu

Organizacje w Gminie Zduny

Przedstawiamy organizacje działające na terenie Gminy Zduny, zarówno sformalizowane, jak i aktywnie działające organizacje nie formalne. 

Gmina Zduny wspiera działalność organizacji, a te, które wstępują na ścieżkę formalizacji, rejestracji i uzyskania podmiotowości prawnej wspomaga w działaniach. W przypadku potrzeby liderów organizacji prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Zdunach Alicją Drejkarz-Ostój, która koordynuje Program współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.