Fotogalerie

Album H

Kino Jedność 12.11.1976

Koło Śpiewacze Harmonia dyrygent Jan Idkowiak

Od lewej Józef Zydorczyk Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Józef Kaczmarek Baszków Złoty Krzyż Zasługi Teodor Poślednicki Ryszard Paprocki Perzyce brązowy

Od lewej I sekretarz miejsko-gminnej PZPR Henryk Madaj naczelnik miasta i gminy inż Józef Uciechowski

Wystrój sceny