Fotogalerie

Album F

Walne zgromadzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Zdunach w Klubokawiarni w dniu 16.12.1973

1

3

5

7

2

4

6

8