Fotogalerie

Album I

Wręczenie Miastu i Gminie odznaki Zasłużony dla województwa Kaliskiego

1

2

4

6

8

10

3

5

7

9