Fotogalerie

Album F

Akademia Miasta i Gminy w kinie Jedność i obchody Rocznicy 22 lipca

1

11

13

15

17

19

20

22

24

26

28

3

31

33

4

6

8

tablo

zaproszenie rewers

10

12

14

16

18

2

21

23

25

27

29

30

32

34

5

7

9

zaproszenie awers

złożenie raportu przez komendanta pochodu Franciszka Rogalkę