Fotogalerie

Album D

Uroczystość nadania nominacji oficerskich powstańcom wielkopolskim. Wręczenie medali zasługi zasłużonym w walkach o Berlin. SP Zduny maj 1972

1

11

13

15

17

19

20

3

5

7

9

o10

toast wzniósł prof Sfora

10

12

14

16

18

2

21

4

6

8

Powstaniec Wielkopolski Gawłowicz wznosi kolejny toast

referat okolicznościowy wygłosił członek ZBOWiD nauczyciel Czubak