Fotogalerie

Album I

Powołanie Komitetu Miejsko-Gminnego Stronnictwa Demokratycznego 17.3.1979

Posiłek po zakończeniu obrad

od lewej Rajewski prezydium Zjazdu

Przemawia radny W