Fotogalerie

Album H

Szczep harcerski im. Kaziemierza Wieczorka

2

w śordku przy lampie na granicy polsko-niemieckiej Zduny-Freyhan Kazimierz Wieczorek zdjęcie sprzed 1939 r

3