Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim

plik foto id: 1400006795

Prawie 400 tys. zł. z Unii Europejskiej pozyskała Gmina Zduny na informatyzację usług Urzędu Miejskiego w Zdunach. Po realizacji projektu wiele spraw, które trzeba było załatwiać przychodząc do Urzędu będzie można załatwić przez internet.

Zakres projektu:

E-USŁUGI

Elektroniczny Obieg Dokumentów - zintegrowany z platformą E-Puap, systemami dziedzinowymi i BIP, umożliwiający uzyskanie informacji o stanie realizacji sprawy w urzędzie.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - służące do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków i deklaracji przez Internet (e-formularze), zintegrowane z systemem informatycznym urzędu i EOD.

E-RADA

System wspomagający pracę Rady Miejskiej - obsługa i integracja wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Miejską, jej kompleksowe zarządzanie i komunikację pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach Rady. Przewiduje się zakup tabletów dla radnych i systemu wizualizacji na sali sesyjnej.

  • Elektroniczna dystrybucja materiałów dla radnych
  • Elektroniczne głosowanie za pomocą tabletów na sesjach rady i komisjach
  • Portal mieszkańca zawierający kompletne informacje o pracy Rady

 E-INFO

System informacji prezentowanej na multimedialnych wyświetlaczach (z ang. Digital Signage). System bardziej przyciąga uwagę od rozwiązań tradycyjnych (np. papierowych plakatów), przez co odbiorcy łatwiej dowiadują się o danym wydarzeniu czy poznają konkretne informacje.

Oszczędzamy dzięki nim na druku materiałów promocyjnych, ich projektowaniu oraz dystrybucji. Profesjonalne, wielkoformatowe monitory charakteryzuje wysoka jakość obrazu i funkcjonalność oferowanych rozwiązań. System pozwala zarządzać wyświetlanymi treściami z jednego miejsca na ekranach znajdujących się w wielu różnych lokalizacjach, co szczególnie sprawdzi się przy rozproszonej strukturze.

E-GIS

Digitalizacja zasobów przestrzennych:

  • wektoryzacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • generowanie wypisu i wyrysu z MPZP, - rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
  • system informacji adresowej, - ewidencja dróg gminnych

Projekt został dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Wartość projektu: 447.223,95 zł.
Dofinansowanie 380.140,36 zł.
Wkład własny: 67.083,59 zł.