Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Partycypacja w planowaniu – Razem zmieniamy Gminę Zduny

Gmina Zduny zakończyła etap poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i właścicielom działek za udział w spotkaniach i złożone uwagi i opinie.

 

Gmina Zduny otrzymała ponad 30 tys. złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację poszerzonego procesu konsultacji z mieszkańcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia.

Impulsem do opracowania planów była duża ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy, potrzeba budowy infrastruktury technicznej, podziały na działki budowlane,  konieczność uporządkowanie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania z Radnymi Rady Miejskiej w Zdunach, sołtysem, radą sołecką, KGW, Ochotniczą Strażą Pożarną i mieszkańcami. Zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Każdy z właścicieli gruntów na obszarze wsi Chachalnia zostanie poinformowany o procesie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do sposobu przeznaczenia poszczególnych działek.

Zapraszamy na spotkania:

W środę, 12 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie online z mieszkańcami i właścicielami działek. Z kolei w budynku świetlicy wiejskiej w Chachalni w dniu 22 maja 2021 r. między godz. 10.00 a 13.00 został uruchomiony punkt konsultacyjny.

plik foto id: 1400116843
plik foto id: 1400116844

Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniżej:

plik foto id: 1400116855
plik foto id: 1400116856