Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Charakterystyka naszego regionu

Zduny

Miasto położone jest 7 km od Krotoszyna, w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej, na granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 15 łącząca Wrocław z Gnieznem i Olsztynem. Zduny leżą nad rzeką Borownicą będącą dopływem Orli.

miasto Zduny

Nazwa Zduny do niedawna kojarzona była z określeniem garncarzy. Najnowsze badania dowodzą jednak, że Zduny pochodzą od imienia Zdunek, a pierwotny zapis nazwy miejscowości brzmiał: Sdunki, Zdunków. Patronem miejscowości jest św. Jan Chrzciciel, herb miasta przedstawia głowę świętego, położoną na misie. Powierzchnia Zdun wynosi 6,12 km2. Obszar ten zamieszkuje: 4600 osób. Położenie geograficzne: E 17°22' N 51°38' Rozciąga się na wysokości od 119,12 m n.p.m. (północno - zachodnia część miasta) do 157,9 m n.p.m. (południowo - wschodnia część miasta).

Gmina Zduny

Na terenie gminy zlokalizowane jest jedno miasto - Zduny oraz 6 wsi sołeckich z przysiółkami. Są nimi: Baszków, Bestwin, Chachalnia, Konarzew, Perzyce i Ruda. Powierzchnia gminy wynosi 85,20 km2, zamieszkuje ją 7013 osób. Pod względem geograficznym, wschodnia część gminy leży na obszarze tzw. Wału Krotoszyńskiego, zachodnia zaś należy do subregionu Kotliny Kobylińskiej. Pod względem klimatycznym, gmina Zduny należy do krainy wchodzącej w skład Regionu Śląsko - Wielkopolskiego.

Mapa, Powiat Krotoszyn

Od zachodu i południa graniczy z gminami Cieszków (powiat milicki) i Jutrosin (powiat rawicki), od północy z gminami Kobylin i Krotoszyn, od wschodu - z miastem Sulmierzyce. Razem z gminami: Kobylin, Krotoszyn, Koźmin Wlkp, Rozdrażew i miastem Sulmierzyce wchodzi w skład powiatu krotoszyńskiego. Gmina Zduny ma charakter typowo rolniczy. Przeważają małe i średnie gospodarstwa rodzinne. Miejscowi gospodarze oprócz uprawy roślinnej zajmują się hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej.

W krajobrazie dominują pola, łąki i lasy. Obszar obfitują w zwierzynę łowną i owoce runa leśnego. Na polowania do Baszkowa, gdzie znajduje się ośrodek myśliwski, zjeżdżają myśliwi z całej Polski i z zagranicy. Lasy zajmują 36,1% powierzchni gminy Zduny. Jest to wyższy procent od średniej krajowej, która wynosi 28%. Użytki rolne natomiast to 55% wszystkich gruntów w gminie. Średnia krajowa to 59%.

Na terenie gminy znajdują się interesujące rezerwaty przyrody. W rezerwacie "Baszków" rośnie unikatowa paproć "Długosz królewski", w rezerwacie "Mszar Bogdaniec" ochroną objęte zostały torfowiska. Na obszarze leśnym między gajówką Helenopol, a szosą Chachalnia - Chwaliszew, planuje się utworzenie rezerwatu "Cienista Buczyna". Znajduje się tam stanowisko kwaśnej buczyna niżowej.

Ukształtowanie terenu gminy Zduny, oraz panujące tutaj warunki, sprzyjają zakładaniu sztucznych stawów wodnych, które stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy. W gminie funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne. Istnieje też kilkadziesiąt małych i średnich firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Gmina Zduny mozaika zdjęć