Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Herb i flaga gminy

Zduny w obecnym kształcie wytworzyły się z trzech odrębnych ośrodków miejskich: Zdun Starych, Zdun Nowych i Sieniutowa. Herbem Zduny Starych była głowa św. Jana Chrzciciela między dwiema szpiczastymi wieżyczkami (herb po lewej) . taką pieczęć noszącą napis: SIGILLVM OPPIDI ZDUNY . ANNO . 1642 (26 mm) znajdujemy przy dokumencie z 1751 r. w Archiwum Poznańskim, a rok 1642 na niej umieszczony, jest o 6 lat wcześniejszy niż przywilej Władysława IV dla tego Sieniutowa.

Zduny archiwalne herby miasta

Jednakże właśnie za panowania Władysława IV powstała przy Starych Zdunach, nowa osada, zaludniona prze emigrantów niemieckich z wojny 30-letniej i zwane Nowe, albo Niemieckie Zduny. Osada ta już 1637 r. otrzymała prawa miejskie i jako osobna gmina miejska istniała aż do XIX wieku. Herbem jej była głowa św. Jana na misie, a to z powodu, że św. Jan Chrzciciel był patronem kościoła parafialnego. Z takim herbem znamy kilka pieczęci tego miasta, pierwszą z 1637 r. Ma ona tę datę w polu, a w otoku napis *DEUTSCH RATHSSIEGEL ZUM ZDUNY IN POHLEN i wyciśnięta jest na oderwanym wosku w Archiwum Poznańskim. Taki sam herb ma następna pieczęć z XVIII w. pochodząca, z napisem SIGILLVM CVITATIS NEOZDUNENSIS (37 mm), którą znaleźliśmy przy dokumencie z 1777 r. w Archiwum Głównym w Warszawie. Z tego samego czasu pochodzi i trzecia z herbem jak poprzednie i napisem GERICHTS SIEGEL D o ST o DEUTSCH ZDUNY (24mm), która jest pieczęcią sądową.

Oba miasta, Stare i Nowe Zduny, zlały się w jedno dopiero za czasu drugiej okupacji pruskiej w XIX wieku. Ale herbem ich wspólnym pozostał herb Zdun Nowych, głowa św. Jana na misie. Tak ją widzimy na pieczęci z 1833 r. z napisem: DIE STADTVERORDNETEN * VON ZDUNY * (37 mm) oraz na pieczęci z II połowy XIX w. z napisem MAGISTRAT DER STADT ZDUNY (26mm) (herb po prawej). Jednakże przy końcu czasów pruskich usunięto z pieczęci to wyobrażenie i zastąpiono je orłem pruskim z tym samym napisem co poprzednio: + MAGISTRAT + DER STADT ZDUNY (31 mm).

Kolorystyka herbu powinna być: złota misa, siwa głowa, niebieskie tło.
Źródło tekstu: "Pieczęcie i herby miast wielkopolskich" - M.Gumowski - Poznań 1932.

Element i kolor herbu

  1. tarcza herbowa: C: 100 M:20 Y:0 K:25
  2. misa (złota): C:0 M:25 Y:95 K:0
  3. głowa: twarz: C:0 M:5 Y:25 K:3
  4. głowa: tło brody: C:0 M:0 Y:0 K:0
  5. głowa: kosmyki: C:0 M:0 Y:0 K:60
  6. krawędzie,kontury: C0: M:0 Y:0 K:100
  7. tło flagi: C:65 M:10 Y:0 K:0

Flaga

Flaga Gminy jest prostokątną płaszczyzną o niebieskim tle, której wymiary określają proporcje boków 5:8. Na środku flagi umieszczony jest herb o wysokości 2/3 krótszego boku flagi. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu. Kolorystykę flagi określono w tabeli zawierającej parametry składowe kolorów według standardu drukarskiego CMYK.

Z herbu mogą korzystać organy Gminy oraz Urząd Miejski.- zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

Flaga gminy Zduny

Herb

Herbem Gminy jest „Głowa Św. Jana Chrzciciela położona na misie” Barwy herbu, to: złota misa, siwa głowa, niebieskie tło. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu Gminy Zduny powołanego uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 listopada 2011 roku, nr XII/84/2011.

Herb miasta Zduny

Pobierz plik graficzny

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Herb i Flaga Zduny.cdr450.29 KBpobierz plik
Herb Zduny.pdf1 467.61 KBpobierz plik