Menu

Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Zduny  poprzez stworzenie niekomercyjnego, ogólnodostępnego i  atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu.  Skatepark wraz z urządzeniami sprawnościowymi stanie się bezpiecznym miejscem rozrywki dla młodych mieszkańców gminy, a także przestrzenią do spotkań i integracji.

Dofinansowanie: 101 100 zł

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

plik foto id: 1400008995
plik foto id: 1400516058