Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

plik foto id: 1400112252

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DOFINANSOWANIE  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 860 313,29 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 7 995 000,00 zł

Otrzymane wsparcie na projekt pn. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach pozwoli Gminie Zduny dokonać remontu, przebudowy i rozbudowy budynków dawnej kaflarni Zduny celem przywrócenia obiektom dobrego stanu technicznego oraz wprowadzenie nowych funkcji umożliwiających ich dalszą eksploatację dla celów kultury, edukacji i turystyki, jako ośrodka lokalnej tradycji przemysłu i rzemiosła zduńskiego, z rodowodem sięgającym połowy XIX w. Poprzez działania remontowe i modernizacyjne zostanie stworzony zespół obiektów funkcjonalnych, przyjaznych odbiorcom, w tym osobom niepełnosprawnym, wyposażony w nowoczesne urządzenia.

Stan obecny obiektów wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji. Niszczejący budynek, brak uporządkowanej przestrzeni negatywnie wpływają na odbiór tego miejsca. Lokalizacja obiektów wchodzących w skład kompleksu byłej kaflarni w Zdunach w centrum miejscowości, w pobliżu rynku wymaga podjęcia działań naprawczych w celu budowania pozytywnego wizerunku miasta i zmian jakie w nim następują. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia biurowe, konferencyjne, mieszkalne, wystawiennicze, muzealno – edukacyjne, gastronomiczne. Ponadto powstanie sala amfiteatralna do spotkań i warsztatów teatralnych, muszla koncertowa i sala występów scenicznych.

Po realizacji projektu mieszkańcy z ościennych gmin czy powiatów będą mieli dostęp do szeroko rozumianej kultury (koncerty, występy zespołów muzycznych, wystawy tematyczne, warsztaty, poznawanie tradycji lokalnych). Obiekty przyciągną przedsiębiorców związanych z branżą ceramiczną, kominkarską oraz turystów zainteresowanych historią przemysłu ceramicznego w Polsce. W nowopowstałym ośrodku planuje się stworzenie ośrodków: Ceramicznego Centrum Rzemiosła Artystycznego, Muzeum Kaflarstwa oraz Muzeum pieca. Będzie to miejsce realizacji warsztatów zduństwa oraz zajęć ceramicznych w ramach działalności mającego siedzibę w kaflarni Cechu Zdunów Polskich. W obiektach poddanych rewitalizacji będą organizowane warsztaty zawodowe cechu (organizowane przez Cech Zdunów Polskich, organizacja ta będzie również swoją siedzibę w remontowanym budynku), przeprowadzane będą egzaminy na stopień czeladniczy i mistrzowski dla osób z całej Polski. Kontynuowane będzie organizowanie międzynarodowego festiwalu multiartystycznego odwołującego się do dziedzictwa Ziemi Zdunowskiej i regionu Południowej Wielkopolski, którego trzonem jest Międzynarodowy Plener Ceramiczny przyciągający artystów rzeźbiarzy z Polski i zza granicy. W Kaflarni możliwe jest połączenie funkcjonowania ośrodka kultury, jak i innych działalności o charakterze ponadlokalnym takich jak m.in.:

 • Biuro organizacji pozarządowych szczebla gminnego i ponadgminnego;
 • Siedziba Ogólnopolskiego Centrum Zdunów Polskich;
 • Siedziba Cechu Zdunów;
 • Siedziba Zdunowskiego Ośrodka Kultury;
 • Stworzenie Ceramicznego Centrum Rzemiosła Artystycznego;
 • Muzeum pieca;
 • Muzeum kaflarstwa.
 • Organizacja Festiwalu Pogranicze Kultur
 • Organizacja Wieczory Muzyczne
 • Utworzenie branżowej szkoły dla dorosłych w zawodzie zduna
 • Organizacja Święta chleba - wypiekanie chleba w piecu chlebowym
 • Plenery ceramiczne dla uczniów kaliskiego Liceum Plastycznego
 • Plenery ceramiczne dla studentów artystycznych uczelni wyższych ze specjalizacją ceramiczną
 • Międzynarodowy Plener Ceramiczny (impreza z wyrobioną marką odbywająca się cyklicznie od 2009 r.) z udziałem artystów zza granicy.
plik foto id: 1400131646
Rozpoczęcie prac przy przebudowie Starej Kaflarni w Zdunach
plik foto id: 1400131651
Inwestycja w trakcie