Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2023-04-07

Bezpieczny uczeń na drodze

Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.

 

Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

 

Całkowita wartość projektu: 160 299,17 zł

w tym wartość dofinansowania: 136 254,29 zł

Termin realizacji: 01.04.2022 - 31.12.2023

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy Gminą Zduny, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 17 marca 2023 roku.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy Zduny w tym uczniów z 3 szkół Gminy Zduny (wlkp.) poprzez doposażenie szkół w narzędzia służące edukacji komunikacyjnej oraz doposażenie przejść dla pieszych do 31.12.2023 roku.

Zadania w ramach projektu:

  1. Miasteczko rowerowe stacjonarne przy Szkole Podstawowej w Zdunach

Zakup i montaż miasteczka rowerowego stacjonarnego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

  1. Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie

Zakup i montaż miasteczka rowerowego mobilnego, czyli kompleksu obiektów w wersji mobilnej, przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

  1. Zakup urządzeń edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla Technikum im. Jana Kilińskiego w Zdunach

Zakup i montaż trenażera czasu reakcji – urządzenia przeznaczonego do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwacji otoczenia oraz symulatora zderzenia (zasada działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h.

  1. Doposażenie przejść dla pieszych w Zdunach, ul. Łacnowa 26 oraz w Baszkowie 34

Doposażenie przejść dla pieszych będzie polegało na zakupie i montażu oznakowania pionowego znakiem D-6 i T-27. Oznakowanie jest typem znaku aktywnego z panelem solarnym. Oznakowanie aktywne to nowoczesne rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom widoczności oznakowania drogowego. Wykorzystuje się je najczęściej w przypadku kluczowych znaków D-6 przejście dla pieszych, by zagwarantować ich łatwą dostrzegalność w dowolnych możliwych warunkach.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych