Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach II

plik foto id: 1400115611

Tytuł projektu: Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”

Przedsięwzięcie grantowe dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Całkowita wartość projektu: 302 167,97

w tym wartość grantu: 250 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2023

Umowa o powierzenie grantu została podpisana pomiędzy Gminą Zduny, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 grudnia 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zminimalizowanie barier w zakresie przeszkód lub ograniczeń architektonicznych oraz dokonanie ulepszeń w zakresie informacyjno-komunikacyjnym, które umożliwią osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości
z innymi osobami pełnosprawnymi.

Zadania w ramach projektu:

 1. Dostępność architektoniczna, w tym:
  • dostawa, zakup i montaż platformy pionowej (windy przyściennej) w ZSP w Zdunach;
  • prace remontowo-wykończeniowe związane z montażem platformy pionowej (windy przyściennej) w ZSP w Zdunach.
  • dostawa, zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej wraz z balustradami schodowymi w ZSP w Zdunach;
  • Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP Zduny
 2. Dostępność komunikacyjno-informacyjna, w tym:
  • usługa doradcza w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego w UM Zduny i ZSP Zduny;
  • zakup i montaż planów tyflograficznych na stelażu, tablic z informacją pisaną i piktograficzną oraz systemu nawigacyjno-informacyjnego z komunikatem głosowym w UM Zduny i ZSP Zduny;
  • zakup ścieżki prowadzącej z tworzywa z rzędów, pól uwagi z tworzywa w ścieżce prowadzącej 40x40 oraz przenośnych pętli indukcyjnych w UM Zduny;
  • zakup i montaż planów tyflograficznych na postumencie w ZSP Zduny.
plik foto id: 1400515539