Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2024-03-22

Na zdjęciu nagrodzeni i nominowani z burmistrzem Zdun podczas Gali w LO w Krotoszynie

SHODAN ma Krotoszyńskie Dęby!

Uczniowski Klub Sportowy SHODAN ze Zdun otrzymał nagrodę "Krotoszyński Dąb" w kategorii SPORT. Gala z okazji wręczania tych nagród odbyła się 21 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. 

Do nagrody SHODANA zgłosił burmistrz Zdun Tomasz Chudy.

Ogromnym zaszczytem są również nominacje to tytułu i nagrody. W tym roku nominowano aż dwie zaangażowane w działalność społeczną organizacje; Zespół Wokalny Adama Szczuraszka w kategorii KULTURA, i stowarzyszenie ADSUM w kategorii DZIAŁANOŚĆ SPOŁECZNA. Obie zgłosił rownież burmistrz Zdun Tomasz Chudy.

Nadmieńmy, że na uroczystej gali zabrakło prezesa Jarosława Adamskiego, twórcy i trenera UKS Shodan. Tego dnia brał on udział w zawodach karate na Malcie, skąd również przywiezie do Zdun kolejne medale i tytuły. W jego imieniu nagrodę odebrała wiceprezes UKS Shodan Daria Augustyniak-Hafermann, i członek Zarządu Damian Streubel.

W imieniu Zespołu Wokalnego nominację odebrał Adam Szczuraszek, kierujący i dyrygujący Zespołem.

W imieniu stowarzyszenia ADSUM nominację odebrał Jaremi Wawrzynowicz, prezes stowarzyszenia i szef sztabu WOŚP w Zdunach. 

Serdecznie gratulujemy!

Nagroda „Krotoszyński Dąb”

przyznawana jest od 2010 roku osobom, organizacjom czy przedsiębiorcom, którzy swą działalnością przyczyniają się do promocji i rozwoju Ziemi Krotoszyńskiej.

Wręczana jest w pięciu kategoriach: nauka/kultura, działalność społeczna, działalność gospodarcza, oświata oraz sport.

Swoją propozycję może zgłosić każdy. W tym roku w wyznaczonym terminie zgłoszono 28 kandydatur. Kapituła, składająca się z powiatowych radnych, ubiegłorocznych laureatów, przedstawicieli gmin i mediów – głosuje tajnie. W pierwszym głosowaniu wyłaniani są nominowani, w głosowaniu drugim – spośród nominowanych wyłaniany jest laureat.

Fot. i część tekstu Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Wspólne zdjęcie nominowanych, nagrodzonych i członków Kapituły nagrody
Na zdjęciu zaproszeni goście, nominowani do nagrody, członkowie kapituły i organizatorzy w czasie gali