Menu
plik foto id: 1400517934

Aktualności

Logo PKW

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach OKW oraz głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika

Burmistrz Zdun przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pliki do pobrania

informacja_o_siedzibach_okw.pdf