Menu

UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2024-03-15

Na zdjęciu nowa instalacja filtrowania i pompowania

Stacja Uzdatniania Wody w Bestwinie zmodernizowana

Zasilana fotowoltaiką

Gmina Zduny pozyskała ponad 4 miliony złotych na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. Właśnie zakończono kolejny etap prac związanych z tą kwestią. Unowocześniono Stację Uzdatniania Wody w Bestwinie. 

W ramach prac wymieniono system konserwacji i filtracji wody, który będzie teraz łatwiejszy w obsłudze. Oprócz nowych filtrów i systemu pomp powstał także układ rezerwowy, który można uruchomić w razie awarii głównego. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 KW w słoneczne dni produkuje tyle energii elektrycznej, że wystarcza na zużycie przez cały SUW.

Oprócz Stacji Uzdatniania Wody w Bestwinie, która zasila w wodę pitną całe sołectwo Bestwin i Baszków, w ramach tego zadania wybudowano pierwszy etap kanalizacji sanitarnej do Baszkowa. Obecnie kanalizacja jest na etapie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. Uruchomienie nastąpi w kwietniu. 
W Baszkowie pojawiły się także zbiorniki na deszczówkę, które zostaną wkrótce wkopane w grunt, i wraz z całym systemem zbierania i nawadniania terenów zielonych w centrum wsi będą funkcjonować za kilka miesięcy. Ponadto wymieniona zostanie wybudowana w latach 80-tych i dość awaryjna nitka wodociągowa pomiędzy Bestwinem i Baszkowem. Warto nadmienić, że Gmina Zduny uzyskała 100% dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Na zdjęciu instalacja fotowoltaiczna SUV Bestwin
Na zdjęciu nowy system konserwacji pomp i filtrów