Menu

Związek Weteranów Pracy

Związek Weteranów Pracy
ul. Łacnowa 37
63-760 Zduny


Biuro zarządu znajduje się w Starej Kaflarni w Zdunach.
Czynne jest w każdy poniedziałek od 10.00 do 12.00.

Historia związku

plik foto id: 1400003996

Poświęcenie sztandaru zdunowskich Weteranów Pracy.

Od 1965 r. w Zdunach istniało Koło Związku Emerytów i Rencistów. Założycielem tej organizacji był Jan Płonka. W styczniu 1990 r. przekształciło się ono w samodzielną organizację i przyjęło nazwę: Solidarność Weteranów Pracy - Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce - Zarząd Regionalny w Zdunach. Funkcję przewodniczącego od 1990 r.  do 2015 r. pełnił Mieczysław Skowroński. Organizacja liczy ponad 200 emerytów i rencistów. W Baszkowie posiada swoje koło, zrzeszające około 30 osób.

W 2000 r. z okazji trzydziestopięciolecia swojej działalności Związek Weteranów Pracy w Zdunach otrzymał sztandar. Uroczystość rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach w intencji członków organizacji. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpiło na zdunowskim rynku.

plik foto id: 1400004001

Jednym z aspektów działalności Związkowców jest przygotowywanie paczek świątecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, oraz organizacja wigilii Bożego Narodzenia dla osób samotnych i potrzebujących. Na zdjęciu wigilia z 2015 r., w której uczestniczyło ponad 100 osób.

DZIAŁALNOŚĆ WETERANÓW PRACY

Głównym zadanie Solidarności Weteranów Pracy jest zaspokajanie potrzeb ludzi starszych, samotnych, chorych i potrzebujących. Jej członkowie, z szeroko rozumianym wsparciem i pomocną dłonią, docierają do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Co roku przygotowują Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych. W świątecznym spotkaniu zawsze uczestniczy ok. 80 osób.

Tych, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą przybyć na uroczystość, weterani pracy odwiedzają ich w domach. Wręczają im świąteczne podarunki. Paczki ze słodyczami, których co roku jest ok. 150, dostają również ci, którzy uczestniczą w Wigilii. Dla swoich członków i sympatyków, każdego roku, organizują trzy duże spotkania: bożonarodzeniowo-noworoczne, z okazji Dnia Weterana Pracy (24 czerwiec) oraz Dnia Seniora (wrzesień), w czasie którego, każdemu z obecnych 80-latków i 90-latków wręczają kwiaty. Spotkania organizowane są w sali widowiskowej Centrum Animacji Społecznej (Dom Strażaka) w Zdunach.

Zespół śpiewaczy "Senior"

plik foto id: 1400004010

Zespół "Senior" z Kapelą podczas spotkania noworocznego w 2015 r.

Przy Solidarności Weteranów Pracy działają zespół śpiewaczy "Senior" oraz kapela muzyczna. "Senior" powstał 19 listopada 1987 r. a inicjatorem jego powstania był Jan Płonka. Obecnie śpiewakami kieruje Anna Piaseczna. W swoim repertuarze posiada ponad 400 utworów. Są wśród nich pieśni patriotyczne i kościelne oraz piosenki folklorystyczne. Zespół uświetnia swoim występem lokalne wydarzenia kulturalne i uroczystości religijne. Koncertował m.in. w Domach Pomocy Społecznej w Baszkowie i w Krotoszynie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży intelektualnie niepełnosprawnej w Zdunach, a także w ośrodkach wypoczynkowych w Antoninie, Boszkowie, Jarosławkach. Od 1990 r. przy "Seniorze" działa kapela muzyczna.