Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Honorowi Dawcy Krwi - Koło w Zdunach

plik foto id: 1400003980
Pamiątkowa fotografia wykonana podczas obchodów Dni Krwiodawstwa w 2013 r.

Klub Honorowych Krwiodawców - Koło w Zdunach rozpoczęło swoją działalność przy Cukrowni w Zdunach. Po jej zamknięciu opiekę nad organizacją przejął samorząd Gminy Zduny. Siedziba HDK znajduje się w Urzędzie Miejskim w Zdunach (Rynek 2).

plik foto id: 1400005079

Roman Fórmański, prezes Honorowych Dawców Krwi w Zdunach

Roman Fórmański od początku istnienia jest prezesem HDK Zduny. Posiada wiele odnaczeń związanych z krwiolecznictwem. Na fotografii udekorowany w 2012 r. Kryształowym Sercem HDK.

więcej informacji

Zbiórka krwi

Zbiórka krwi zorganizowana przez zdunowskie koło HDK podczas kiermaszu na festiwalu Pogranicze Kultur 2014.

plik foto id: 1400003984

Działalność w roku 2015

plik foto id: 1400005059

(Fot.) Zebranie w listopadzie 2015 r.
w salce OSP Zduny przy Masłowskiego 1 w Zdunach.

plik foto id: 1400005060

(Fot.) Zebranie przygotowane z okazji
Dnia Honorowego Krwiodawcy prowadził prezes Roman Fórmański.

Rok 2015 rozpoczęliśmy od ustalenia planu dyżurów w udostępnionym lokalu Urzędzie Miejskim Zduny. Ustalono harmonogram dyżurów wraz z naniesieniem go do elektronicznego kalendarza wydarzeń Biblioteki i Miasta Zduny. Podczas dyżurów Zarząd Klubu HDK przygotowywał się do organizacji imprez i spotkań w Zdunach i tak:

 1. Przygotowaliśmy gadżety na licytację Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy.
 2. Członkowi klubu wzięli udział w spotkaniu Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych w Zdunach wraz z członkami OSP i Klubu HDK odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy.
 3. Przygotowanie organizacyjne do odbioru krwi podczas Imprezy ,,Pogranicze Kultur’’ w Zdunach. W imprezie wzięło udział 43 chętnych osób do podzielenie się tym darem a oddało go 28 osób co stanowiła 12 600 ml krwi. Z zaoszczędzonych funduszy składkowych obdarowano każdego uczestnika akcji pamiątkowym kubkiem z logo HDK i Zdun.
 4. Przygotowanie się do spotkania Krwiodawców w dniu ich święta , które miało miejsce 21 listopada. Uczestniczyli zaproszenie goście min. Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Elżbieta Kurkiewicz, przedstawicielka biura PCK w Krotoszynie pani Małgorzata Kaczmarek. Zaproszeni goście wręczyli odznaczenie ,, Zasłużony Honorowy Dawca krwi’’ po 12 litrach panu Bartoszowi Maćkowiakowi. Podczas uroczystości udział wzięli uczniowie pod kierownictwem pani Lucyny Śpitalniak ze Szkoły Podstawowej w Zdunach przedstawiając program artystyczny na temat HDK i PCK. W części dalszej wszczęto dyskusję na temat Honorowego Krwiodawstwa w Polsce i działaniach Klubu na terenie naszej gminy.
plik foto id: 1400005070

(Fot.) Burmistrz Zdun Tomasz Chudy wręcza odznaczenie
"Zasłużony Honorowy Dawca krwi" po 12 litrach panu Bartoszowi Maćkowiakowi.

plik foto id: 1400005071

(Fot.) Podczas uroczystości w krótkiej inscenizacji o tematyce
związanej z ratowaniem życia ludzkiego uczniowie pod kierownictwem pani Lucyny Śpitalniak ze Szkoły Podstawowej w Zdunach

Na kolejnym posiedzeniu Klubu HDK PCK w Zdunach odbyło się sprawozdanie zarządu PCK w Zdunach wraz z wyborem nowego zarządu na kolejną kadencję oraz wybranie delegatów na konferencję powiatową po upływie czteroletniej kadencji. Tematem spotkania były dyskusje w sprawie odznaczeń Powiatowych dla członków Klubu po oddaniu największej ilości krwi . Wszyscy krwiodawcy podziękowali za dotychczasową pracę Zarządowi i przystąpiono do wyboru nowego zarządu HDK-PCK w Zdunach.

Wynikiem jest następujący skład nowego Zarządu:

 • Roman Fórmański- Prezes Klubu
 • Bartosz Maćkowiak- V-ce Prezes Klubu
 • Łukasz Krzywda – sekretarz Klubu

Na delegatów za zjazd Rejonowy w Krotoszynie wybrano Romana Fórmańskiego i Łukasza Krzywdę. Do komisji rejonowej w Krotoszynie w skład wszedł przedstawiciel Klubu Zdun Roman Fórmański.

Na podsumowanie minonego roku 2015 Zarząd Klubu przekazał serdeczne życzenia świąteczne swoim członkom i życzył im równie udanego kolejnego roku 2016.

Działalność Klubu HDK w poprzednich latach

2013 rok

 • W styczniu członkowie Honorowych Dawców Krwi w Zdunach uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
 • 24 sierpnia zdunowscy krwiodawcy przeprowadzili zbiórkę krwi. Akcja była prowadzona po raz piąty podczas festiwalu „Pogranicze Kultur”. Do oddania krwi zgłosiło się aż 55 osób. Po przeprowadzonych badaniach do oddania tego życiodajnego płynu zakwalifikowało się 48 osób. W sumie zebrano 21,600 ml krwi. W tym roku padł kolejny rekord jeśli chodzi o liczbę chętnych do oddania krwi.

2012 rok

 • Na początku roku zdunowscy krwiodawcy wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przekazali gadżety na licytację.
 • 18 sierpnia krwiodawcy uczestniczyli w Pograniczu Kultur. Podczas akcji zgłosiła się rekordowa liczba chętnych do oddania krwi – 48 osób. Ze względów zdrowotnych nie przyjęto krwi 10 osób. W sumie zebrano 15.750 mililitrów krwi.
 • 1 grudnia w restauracji „Pod Rybką” zdunowscy krwiodawcy świętowali Dni Krwiodawstwa. Podczas uroczystości wręczono dawcom krwi odznaczenia w tym jedno najważniejsze – Kryształowe Serce dla prezesa klubu Romana Fórmańskiego. W grudniu 2012 roku szef zdunowskich krwiodawców został odznaczony Kryształowym Sercem w Poznaniu. Odznaczenie to jest przyznawane za wybitne zasługi dla rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Roman Fórmański jest jednym z 10 członków HDK powiatu krotoszyńskiego, który otrzymał Kryształowe Serce.Zarząd Klubu HDK przy Urzędzie Miejskim w Zdunach dziękuje wszystkim, którzy podzielili się tym, co mają najcenniejsze i podczas akcji honorowo oddali krew.

2011 rok

 • Sprawozdanie Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Zdunach za 2011 r. z dnia 2 grudnia 2011 r.
  Podczas obchodów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazaliśmy drobne gadżety na licytację. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na kupno upominków dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy i Miasta Zduny.
 • W kwietniu został uruchomiony elektroniczny kalendarz imprez w Mieście i Gminie Zduny, który zawiera ważniejsze informacje dotyczące Klubu.
 • W maju został zmodernizowany pasek na stronie internetowej Zdun informujący o naszej pracy.
 • Podczas festiwalu Pogranicze Kultur, 20 sierpnia po raz drugi przyjechał mobilny autobus do poboru krwi. Krew oddało 29 osób. Co druga otrzymała upominek. Uzyskano 13. 050 ml. krwi.
 • Na zebraniu sprawozdawczym Odznaką Honorową PCK IV stopnia został odznaczony Marian Sobański za całokształt pracy dla dobra klubu.
 • Zarząd klubu HDK wystąpił o nadanie odznaki HDK po 6 litrach oddanej krwi dla Zbigniewa Lawrenza z Gniezna i po 6 litrach oddanej krwi dla Marka Michalaka z Gniezna. Oba wnioski rozpatrzono pozytywnie i wymienionym członkom przyznano odznaki.
  Na spotkaniu sprawozdawczym odznaki otrzymują:
  • II stopnia Mateusz Leśniak – po 12 litrach oddanej krwi
  • II stopnia Krzysztof Brenk – po 12 litrach oddanej krwi
  • III stopnia Bartosz Maćkowiak po 6 litrach oddanej krwi
 • Spotkanie zorganizowane z okazji zebrania sprawozdawczego umilił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zdunach pod opieką nauczycielki Moniki Miśkiewicz.
 • Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2011 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Łukasza Krzywdę Brązowym Krzyżem Zasługi po 25 litrach oddanej krwi.

2010 rok

 • Członkowie Klubu HDK-PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta w Zdunach uczestniczyli w lipcowej zbiórce pieniędzy na ulicach Krotoszyna dla najuboższych dzieci z przeznaczeniem na wypoczynek letni w 2010 roku. Uczestniczyli w czynnym oddawaniu krwi oraz w zorganizowanym festynie dla dzieci niepełnosprawnych ze zdunowskiego Stowarzyszenia, który to odbył się na boisku przy bibliotece w Zdunach. Podczas uroczystości imprezy organizowanej na terenie naszego Miasta Pogranicze Kultur 21 sierpnia 2010 roku po raz pierwszy w celu honorowego oddania krwi przyjechał specjalistyczny autobus do pobierania krwi. Autobus został podstawiony przy ul. Łacnowej. W akcji tej uczestniczyło 25 mieszkańców Zdun. Oddali oni łącznie 11250 ml krwi honorowo. Po zakończeniu akcji poboru krwi, obdarowano 13 uczestników drobnymi upominkami zakupionymi z Miejskiego Komitetu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na terenie Gminy i Miasta Zduny.
 • Podczas obchodów listopadowych dni Honorowego Krwiodawstwa w Restauracji pod „Złotą Rybką” odbyło się spotkanie Krwiodawców i władz Miasta i Gminy Zduny. Uroczystą część spotkania zapewniły nam dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zdunach pod kierownictwem Pani Lucyny Śpitalniak oraz Pani Heleny Płonki.
 • Jak co roku uhonorowano najaktywniejszych Krwiodawców i obdarowano ich upominkami zakupionymi z funduszy Gminy i Miasta Zduny.
  Odznaczenia otrzymali:
  • odznaka I stopnia po 15 litrach otrzymała Pani Elżbieta Ołdak
  • odznaka I st. po 18 litrach otrzymał Pan Zbigniew Świętek
  • odznaka II st. po 12 litrach otrzymał Pan Sławomir Chmielarczyk
  • odznaka III st. po 6 litrach otrzymał Pan Łukasz Szczęsnowski
  • odznaka III st. po 6 litrach otrzymał Pan Zbigniew Kuliński.
 • Wręczenia odznaczeń dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Zduny Władysław Ulatowski oraz Prezes PCK przy Zarządzie Rejonowym w Krotoszynie Pan Krzysztof Kierzek. Całej akcji asystował Prezes Klubu HDK w Zdunach Pan Roman Fórmański, który został odznaczony Odznaką Honorową PCK I stopnia.

2009 rok

 • Odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowy zarząd w składzie: Roman Fórmański (przewodniczący), Wojciech Izydorczyk (zastępca przewodniczącego) i Łukasz Krzywda (członek zarządu).
 • 6 czerwca 2009 roku. Klub HDK, w ramach obchodów święta Dni Zdun zorganizował zbiórkę krwi, w której wzięło udział 26 osób.
 • 27 listopada 2009 roku klub obchodził 30-lecie istnienia honorowego krwiodawstwa w Zdunach. Wręczono następujące odznaczenia: Medal "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia (po oddaniu 15 l krwi) otrzymała Danuta Horyza. Medal "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia (po oddaniu 12 l krwi) otrzymali: Edward Strasburger, Mirosław Matuszewski, Krzysztof Gaszyński i Łukasz Swora. Medal "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia (po oddaniu 6 l krwi) otrzymali: Michał Nowak, Marek Olejnik i Artur Drozd. Członkowie klubu w 2009 r. oddali w sumie 26 l krwi i 18 l osocza. Przez 30 lat w Zdunach krwiodawcy oddali 526 l krwi i 268 l osocza.

2008 rok

 • W trakcie corocznego spotkania HDK odznaczeniami organizacji uhonorowano najaktywniejszych członków.
 • Po oddaniu 18 l krwi odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia otrzymali: Wojciech Izydorczyk i Tomasz Roszak. Po oddaniu 6 l krwi odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia otrzymali: Krzysztof Brenk i Krzysztof Gaszyński. Z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa burmistrz Zdun - Władysław Ulatowski otrzymał pamiątkowy medal.

2007 rok

 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia - po oddaniu 18 l krwi: Rafał Kieroński, Bogdan Roszczak, Łukasz Krzywda.
 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia - po oddaniu 12 l krwi: Danuta Horyza, Zdzisław Krystek, Sebastian Marciniek.
 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia - po oddaniu 6 l krwi: Mateusz Leśniak, Łukasz Swora.
 • W 2007 r. w trakcie obchodów 740-lecia lokacji miasta w akcji krwiodawstwa uczestniczyły 53 osoby. W tym samym roku, podczas Powiatowych Dożynek Powiatu Krotoszyńskiego, które zorganizowano w Zdunach, krew oddało 29 osób.

2006 rok

 • Odznaczeni członkowie Klubu HDK w Zdunach w 2006 r:
 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia - po oddaniu 18 l krwi: Maciej Ryba
 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia - po oddaniu 12 l krwi: Tomasz Zydorczyk, Elżbieta Ołdak.
 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia - po oddaniu 6 l krwi: Sławomir Chmielarczyk.

Historia HDK Zduny

Wspomnienia Romana Fórmańskiego o historii powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zdunach

"Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. TO DAR ŻYCIA... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata" - Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców, 2004 r.

Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r.

Oddawanie krwi to jeden z najcenniejszych darów - danie drugiemu człowiekowi Wiary - często dramatycznie traconej w wyniku choroby. Jest to nadzieja na wyleczenie, a przede wszystkim dar Miłości do drugiego człowieka.

Te szczytne ideały już od wielu lat przyświecają zdunowskim krwiodawcom.

Początki Klubu Honorowych Dawców Krwi - Polskiego Czerwonego Krzyża sięgają czasów świetności cukrowni w Zdunach. Spośród ówczesnych pracowników nie brakowało chętnych, by w ten sposób nieść pomoc kolegom z pracy, a często także ratować życie ich rodzinom. Inicjatorami tej działalności byli: Teodor Poślednicki, Wacław Strugała i Roman Fórmański. Do oddania krwi zgłosiło się ponad 30 osób. Akcji towarzyszyło duże poparcie dyrekcji cukrowni i związków zawodowych, które były patronem merytorycznym i socjalnym, udzielając zawsze pomocy Honorowym Dawcom Krwi.

Inicjatywę tę wspierał kierownik Punktu Krwiodawstwa Jerzy Przewoźny wraz z Rejonowym Zarządem PCK w Krotoszynie, którego kierowniczką była wówczas pani Helena Jarczewska. Zarząd Klubu dbał o to, by krwiodawcy byli wyróżniani – każdorazowo po 6, 12, 18 oddanych litrach krwi. Dwóch pracowników zostało wyróżnionych Krzyżem PCK I Stopnia. Otrzymali oni także upominki ufundowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarząd Klubu wystąpił ponadto do Prezydenta RP o przyznanie najaktywniejszym krwiodawcom odznaczeń państwowych, które nadano 02. 03. 1998 r. na wniosek wojewody kaliskiego i wręczono je uroczyście podczas sesji Rady Miejskiej w Zdunach 23. 04. 1989 r. Janowi Faji, Pawłowi Karolewskiemu, Markowi Kończewiczowi, Andrzejowi Furmaniakowi i Januszowi Rynkiewiczowi.

Po zamknięciu Cukrowni w roku 2003, zdunowscy krwiodawcy zwrócili  się do Burmistrza Zdun Władysława Ulatowskiego, aby pomógł im w znalezieniu nowego lokum. Inicjatywa spotkała się z dużą akceptacją, gdyż ówczesny włodarz miasta sam także był Honorowym Dawcą Krwi i doskonale rozumiał potrzebę istnienia klubu HDK w Zdunach. Dlatego 5 lutego 2005 r. w obecności burmistrza oficjalnie zarejestrowano Klub HDK – PCK przy Urzędzie Miejskim w Zdunach. Klub zyskał nie tylko lokal , ale przede wszystkim stałe wsparcie materialne i merytoryczne. Dokonano wyboru władz klubu. Funkcję prezesa powierzono Romanowi Fórmańskiemu. W zarządzie znalazł się także Wojciech Zydorczyk i Paweł Karolewski. Po śmierci Pawła Karolewskiego w skład zarządu wszedł Łukasz Krzywda. Od roku 2014 swego wsparcia nie żałuje Krwiodawcom także obecny gospodarz miasta Tomasz Chudy. Koło jest bardzo aktywne. Nieustannie zachęca nowych członków do rozpoczęcia działalności, propagując ideę krwiodawstwa wśród młodego pokolenia. KHD organizuje również zbiórki krwi podczas Dni Zdun. Wyjątkowo uroczyście obchodzone są Święta HDK- Światowy Dzień Czerwonego Krzyża (8 maja), Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa (18 czerwca) oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-26 listopada). Bardzo często w uroczystościach uczestniczą zaproszeni goście - Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kurkiewicz, przedstawicielka biura PCK w Krotoszynie  Małgorzata Kaczmarek. Oprawę artystyczną przygotowują dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zdunach pod opieką Lucyny Śpitalniak.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta związanej z 740-leciem Zdun Zarząd Główny PCK w Polsce wyróżnił wszystkich przewodniczących Rady Miasta Honorowymi Dyplomami PCK. Dwóch członków naszego klubu – Łukasz Krzywda i Tomasz Roszak otrzymało nadane przez Prezydenta RP Brązowe Krzyże Zasługi. Prezes klubu Roman Fórmański został 1 grudnia 2012 r. odznaczony przez przewodniczącego zarządu wielkopolskiego PCK Krzysztofa Olbromskiego „Kryształowym Sercem” – medalem za całokształt pracy na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa jako jeden z dziesięciu członków HDK Powiatu Krotoszyńskiego, który otrzymał tak zaszczytne wyróżnienie.

Informacje o bieżącej działalności Klubu HDK w Zdunach umieszczane są na oficjalnej stronie miasta. Znajdziemy tam także bogaty rys historyczny z dziejów koła, a zwłaszcza informacje o licznych sukcesach, jakie na polu krwiodawstwa odnoszą aktywni Zdunowianie. Roman Fórmański jest prezesem klubu od samego początku jego istnienia. Wśród członków klubu świadomość istnieje świadomość, że hasło „Twoja krew - darem życia” jest ciągle aktualne. Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach, np. dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów itp. Wielu krwiodawców ze Zdunowskiego Klubu to zarejestrowani, potencjalni dawcy szpiku kostnego. Wiadomo, jak ogromne ma to znaczenie w przypadku różnych chorób np. białaczki, chłoniaka czy ziarnicy złośliwej, wobec których współczesna medycyna bywa bezsilna i często jedyną metodą na uratowanie życia choremu jest przeszczep szpiku. Dzięki licznym akcjom informacyjnym wzrasta świadomość i zrozumienie tego problemu. Zdunowianie są ludzmi o wyjątkowo wrażliwych sercach. Jestem dumny, że tworzymy tak silny, aktywny i chętny do pomocy klub.

Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Nie ulegajmy mitom! Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie grozi nam zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Poza tym, zanim ktoś zostanie zakwalifikowany jako dawca, musi przejść badania lekarskie i laboratoryjne. Lekarz musi mieć pewność, że pobrana krew będzie bezpieczna dla biorcy. Każdy, kto włączy się w tę misję, nie będzie chciał z niej zrezygnować już nigdy. Zyskujemy nie tylko bieżącą kontrolę swojego stanu zdrowia, ale przede wszystkim satysfakcję, radość, że być może nasza krew uratowała komuś życie, ocaliła czyjeś dziecko, matkę, ojca, brata…

Dlatego przyłącz do nas-zostań Honorowym Dawcą Krwi – podaruj innym kroplę miłości…

Roman Fórmański