Menu
plik foto id: 1400517934

Opłaty za śmieci

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obecnie pozostają na tym samym poziomie co w 2023 roku. Wynoszą one:

1) dla nieruchomości zamieszkałych: 36,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości. W przypadku posiadania zniżki za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (niezbędne jest złożenie deklaracji): 33,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości. W przypadku nieprawidłowej segregacji stawka opłaty stanowi dwukrotność opłaty podstawowej i wynosi 72,00 zł;

2) dla nieruchomości niezamieszkałych (placówki oświatowe, żłobki, przedszkola, lokale handlowe, lokale gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne i usługowe itp.)

Pojemność pojemnika

Wysokość stawki (zł) - iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty

zbieranie w sposób selektywny

brak wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

1)     pojemnik o pojemności 50 l (kosz uliczny)

2,65

10,60

2)     pojemnik o pojemności 120 l

24,50

98,00

3)     pojemnik o pojemności 240 l

49,50

198,00

4)     pojemnik o pojemności 770 l

160,00

640,00

5)     pojemnik o pojemności 1100 l

228,50

914,00

6)     pojemnik o pojemności 2200 l

457,00

1828,00

7)     pojemnik o pojemności 2500 l

519,50

2078,00

8)     pojemnik o pojemności 3500 l

727,50

2910,00

9)     pojemnik (kontener) o pojemności 7000l (KP7)

1455,00

5820,00

10)  worek o pojemności 120 l

24,50

98,00