Menu

Informacje dot. odbierania odpadów, lokalizacja PSZOK

WAŻNE!

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  1. Rzemiechów, (nr działki 968/3, gm. Kobylin) czynny będzie w poniedziałk, środy i piątki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00, telefon: 534 706 570;
  2. Krotoszyn, ul. Ceglarska (nr działki 3750/6) czynny będzie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz drugą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00, telefon: 534 262 960;
  3. Zduny, ul. Jutrosińska czynny będzie we wtorki i w czwartki w godzinach 08:00 - 16:00 oraz czwartą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 533 914 024;
  4. Sulmierzyce, ul. Starokościelna 3 czynny będzie w środy w godzinach 08:00 – 16:00 oraz trzecią sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 535 225 862

Informacje dot. odbierania odpadów

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na terenie gminy Zduny będzie opróżniał pojemniki na zmieszane odpady komunalne z zamkniętą pokrywą.

Uprzejmie prosimy o ułatwienie pracy odbiorcom odpadów. W przeciwnym wypadku może dojść do rozsypania śmieci co w przypadku silnego wiatru może spowodować niepotrzebne zaśmiecenie terenu. Odpady selektywnie będą odbierane w workach dostarczonych przez firmę wyłonioną w przetargu:

konsorcjum firm Chemeko System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław Lider Konsorcjum
Grupa KOSZ Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz Partner

POJEMNIKI NA ŚMIECI ZMIESZANE

Informujemy, że właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, zmieszanych dla swoich posesji. Pojemniki powinny być odpowiednio oznaczone

SEGREGACJA ODPADÓW

W przypadku prowadzenia segregacji odpadów uprzejmie prosimy o wystawianie pełnych worków z posegregowanymi odpadami.

Jeśli w podanym w harmonogramie terminie wywozu odpadów posegregowanych, worek jest wypełniony tylko częściowo, prosimy o wystawienie go po zapełnieniu w kolejnym terminie wywozu;

ŹRÓDŁO: http://eko7.krotoszyn.pl