Menu
plik foto id: 1400517934

Aktualności

Spotkanie informacyjne o zasadach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o zasadach Programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. od godziny 15:30 do 16:30 w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2,  63-760 Zduny, sala nr 4 (parter).

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Zdunach, piętro II, pokój nr 212.